Aktuality

Aktuálne informácie

Aktuality

nedeľa, 22 marec 2020 17:37

Plán čistenia ulíc

Vážení obyvatelia, V zmysle zmluvy Starostlivosť o verejné priestranstvá od 24.03.2020 pristúpime k jarnému čisteniu mestských komunikácií. Plánovaný časový priebeh prác je vyznačený…
Spoločnosť ako celok   Dostať spoločnosť z aktuálnych finančných ťažkostí (nahromadené straty z predchádzajúcich účtovných období spôsobujúce nedostatok finančných prostriedkov) So stanovením…
pondelok, 16 marec 2020 18:41

Opatrenie zberný dvor

V Ý Z V A – B E Z P E Č N O S T N É   O P A T R E N I E Vážení…
Oznámenie  pre podnikateľov a ubytovateľov pôsobiacich na území mesta Veľký Meder Mesto Veľký Meder v spolupráci so zberovou spoločnosťou TSM Veľký Meder,…

Všetky služby a okruhy činností

Copyright © 2024 TSM Veľký Meder.

Tvorba a design CreativeIdentity. Všetky práva vyhradené pre TSM Veľký Meder.

Search