Aktuality

Aktuálne informácie

nedeľa, 22 marec 2020 17:37

Plán čistenia ulíc

Vážení obyvatelia,

V zmysle zmluvy Starostlivosť o verejné priestranstvá od 24.03.2020 pristúpime k jarnému čisteniu mestských komunikácií. Plánovaný časový priebeh prác je vyznačený v priloženej tabuľke. V prípade nepriaznivého počasia sme nútený práce prerušiť a pokračovanie posunúť na nasledujúci najbližší možný termín. Priebeh čistenia môžete sledovať v priloženej tabuľke, ktorú postupne aktualizujeme. Žiadame obyvateľov mesta, hlavne majiteľov dopravných prostriedkov, aby parkovaním svojich áut umožnili bezprekážkový prejazd čistiacich strojov.

Za pochopenie a spoluprácu vopred ďakujú pracovníci spoločnosti TSM s.r.o.

Tisztelt lakósok,

2020 március 24.-én megkezdjük szerződéses tavaszi tisztítását a városi utaknak. A munkálatok tervezete a mellékelt táblázatában van feltüntetve. Kedvezőtlen időjárási viszonyok közt kénytelenek vagyunk a munkálatokat megszakítani és a lehető legközelebbi időpontra halasztani. A munkálatok folyamatát a mellékelt tábla tartalmazza, melyet folyamatosan aktualizálunk. Kérjük lakósainkat, különösen a gépjármű tulajdonosokat, hogy parkolásukkal tegyék lehetővé a tisztítást végző technika akadálymentes munkavégzését.

Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönik a TSM kft dolgozói.

Čítať 1777 krát

Všetky služby a okruhy činností

Copyright © 2024 TSM Veľký Meder.

Tvorba a design CreativeIdentity. Všetky práva vyhradené pre TSM Veľký Meder.

Search