Aktuality

Aktuálne informácie

piatok, 16 október 2020 07:32

Nákup technológie na podporu triedeného zberu odpadu vo Veľkom Mederi

Informujeme občanov mesta Veľký Meder, že proces nákupu technológie na podporu triedeného zberu odpadu v našom meste je vo finálnom štádiu. Spoločnosť TSM Veľký Meder, s.r.o. v spoluráci s Ministerstvom životného prostredia úspešne čerpá prostriedky Kohézneho fondu Európskej únie, určené na zlepšenie kvality života v našom regióne. Na znak tejto úspešnej spolupráce zverejníme popis a ciele projektu.

 

Informáljuk a nagymegyeri lakosokat, hogy az osztályozott hulladék gyűjtését elősegítő technológia beszerzése befejező szakaszába került. A TSM Veľký Meder, s.r.o. és a Környezetvédelmi ministérium sikeres együttműködése elősegítette az úniós Kohéziós fond céltudatos merítését, mely a régió élhetőbb környezetét hivatott támogatni. E sikeres együttműködést bizonyítja a pályázat leírását és célját tartalmazó okirat, melyet ezúton hozunk nyilvánosságra.

Image
Image
Čítať 1214 krát
Viac z tejto kategórie: « Plán čistenia ulíc

Všetky služby a okruhy činností

Copyright © 2023 TSM Veľký Meder.

Tvorba a design CreativeIdentity. Všetky práva vyhradené pre TSM Veľký Meder.

Search