• Zmesový odpad

  Dnešný zber nádob

  Žiadne dnešné udalosti na zobrazenie!
  Ďalší odber...
  pon uto str štv pia sob ned
  2
  3
  4
  6
  7
  9
  10
  16
  17
  18
  20
  21
  23
  24
  30
  31

 • Triedený odpad

  Dnešný zber nádob

  Žiadne dnešné udalosti na zobrazenie!
  ďalší odber...

 • BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

  Dnešný zber nádob

  Žiadne dnešné udalosti na zobrazenie!
  ďalší odber...
  pon uto str štv pia sob ned
  2
  3
  6
  7
  9
  10
  13
  14
  16
  17
  20
  21
  23
  24
  27
  28
  30
  31

Zber objemného odpadu: 15. týždeňodvoz 11.04.2022

Zber biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrady) 13. týždeňodvoz 28.03.2022

Prosíme svoje nádoby vyložte v čas a s povoleným obsahom odpadu.

Image

Komunálny odpad

Defínícia

Komunálny odpad je

 1. a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
 2. b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.
Za odpad sa nepovažuje ...
Zmesový odpad
Likvidácia
Image

Triedený odpad

Defínícia

Triedený odpad je:

zložka komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Do skupiny triedeného odpadu patria anorganické obalové a neobalové materiály zbavené od nečistôt a mastnoty ako sklo, plasty, papier, kovy...

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Doporučenia
Dotriedenie - recyklácia
Image

Biologicky rozložiteľný odpad

Defínícia

Biologicky rozložiteľný odpad je:

zložka komunálneho odpadu, zložená z organických látok, ktoré sa rozložia vo voľnej prírode. Patrí sem pokosená tráva, menšie kríky, droby zeleniny a ovocia po ich očistení, konáre ...

Doporučenia
Likvidácia
TSM Veľký Meder

Máte dotaz súvisiace s našou každodennou prácou Kontaktujte nás

Všetky služby a okruhy činností

Copyright © 2022 TSM Veľký Meder.

Tvorba a design CreativeIdentity. Všetky práva vyhradené pre TSM Veľký Meder.

Search